Hướng dẫn kích hoạt & sử dụng chương trình đóng dấu ảnh tự động

Hướng dẫn kích hoạt & sử dụng chương trình đóng dấu ảnh tự động

PHẦN 1 : VÀO GMAIL ĐỒNG Ý QUẢN TRỊ

  1. Bước 1 : Vào gmail đã đăng ký, tìm email Bạn đã được mời đóng góp vào...
  2. Bước 2 : Bấm vào nút "Chấp nhận lời mời" trong email này
  3. Bước 3 : Mở ra và đăng nhập bằng gmail đã đăng ký (nếu chưa đăng nhập), tiếp tục nhấn thêm 1 lần nút "Chấp nhận lời mời".
Sau đó kiểm tra hiện ra như phần 2 là đã thành công.

Ảnh minh họa Bước 2 :
Ảnh minh họa Bước 3 :

PHẦN 2 : TẠO MAIL ĐĂNG BÀI

Sau khi xong phần 1 bạn sẽ được chuyển đến trang như vậy (nếu không chuyển thì vào web : blogger.com). Làm tuần tự như hình.

Trong đó ở bước 4 : nhập ký tự bí mật của riêng bạn
Ví dụ : nguyenhiep19891.abc@blogger.com thì bạn sẽ dùng email này để nhận bài tự động
Previous Post
Next Post

post written by: