Auto Chọc của Nguyễn Hiệp - Lấy lại tương tác bị mất 2018

Auto Chọc của Nguyễn Hiệp - Lấy lại tương tác bị mất 2018

Auto chọc bạn trên facebook | Cách lấy lại tương tác nhanh cho profile bán hàng

Vâng, chính xác là lấy lại tương tác cho nick profile facebook đã mất bằng cách dùng auto chọc (pokes) trên facebook rất hiệu quả. Auto chọc tự động, click phát là chạy thôi.Lưu ý : Chỉ hỗ trợ dùng công khai đến hết 7/2018 - Sau đó đóng dùng cho nhóm kín! Tham gia nhóm kín https://www.facebook.com/groups/2031248730471585

Có hai cách chạy auto chọc trên facebook :

Đầu tiên vào link : https://www.facebook.com/pokes/?autochoc.nguyenhiep.info
  1. Cách 1 : Chạy đoạn mã lệnh dưới bằng cách F12 Console 
  2. Cách 2 :  Chạy bằng tự động bằng cách cài tiện ích Javascript Injection rồi dán code vào ô tiện ích (chỉ dành cho Chrome/Cốc Cốc)

Đoạn mã lệnh nằm ở đây:
Thông tin phiên bản : v1.0 | Update : 13/7/2018 | Tác giả và hỗ trợ : NguyenHiep.InfoPrevious Post
Next Post

post written by: