Code xóa lời mời kết bạn gửi đi version 2 có tự động cuốn by NguyenHiep.Info (Nguyễn Hiệp)

Gửi đi quá nhiều lời mời kết bạn mà không được đồng ý lại sợ bị facebook để ý (khóa nick như chơi). Dùng ngay cái này nhá!

Update trong bản này : Bổ sung chức năng tự cuốn load các lời mời (sửa lỗi của bài
Code hủy lời mời kết bạn hàng loạt nhanh để tránh bị xử lý checkpoint nick facebook )
B1: Copy đoạn mã nàyB2: Vào Chrome/Cốc Cốc, mở trang https://m.facebook.com/friends/center/requests/outgoing/#friends_center_main

B3: Bấm F12
B4: Chọn tab console ở cửa sổ của B3 vừa hiện lên
B5: Dán
B6: Đi chơi