FANLIKEFAN phiên bản đặc biệt dành riêng cho THẮM THÚI - Công cụ like fanpage của NGUYỄN HIỆP

FANLIKEFAN phiên bản đặc biệt dành riêng cho THẮM THÚI - Công cụ like fanpage của NGUYỄN HIỆP


Link nhanh cho Thắm thúi : bit.ly/fanlikefankimtham
HDSD inbox Nguyễn Hiệp http://www.facebook.com/nguyenhiep.infi

Lấy phiên bản  bình thường tại đây

Ảnh của Thắm Thúi

Phiên bản Nguyễn Hiệp viết dành cho nội dung thường (không phải ảnh post vào 1 album)

Hướng dẫn: phải vào link trực tiếp của bài viết thông qua click vào thời gian của bài post mới like được loại này


Phiên bản Nguyễn Hiệp viết dành cho 1 ảnh được post trong 1 album

Hướng dẫn mới: Phải vào album trên fanpage, click chọn 1 hình muốn like xong mới chạy code
THÔNG TIN CẬP NHẬT PHIÊN BẢN27/6/2017 - FANLIKEFAN THAM THUI 1.3 : sửa lỗi không chạy đượcNếu không dùng được (do facebook cập nhật phiên bản mới) vui lòng chat với admin ở live chat box bên phải để thông báo. Xin cảm ơn.
Previous Post
Next Post

post written by: