Công cụ Like Fanpage - FANLIKEFAN (by Nguyễn Hiệp) - cải tiến liên tục

Công cụ Like Fanpage - FANLIKEFAN (by Nguyễn Hiệp) - cải tiến liên tục


Link nhanh: bit.ly/fanlikefan1.2

by Nguyễn Hiệp
UPDATE MỚI 27.8.2017: PHIÊN BẢN 2.0 : CẬP NHẬT QUẢN LÝ SỐ LƯỢNG MUỐN LIKE

Hướng dẫn sử dụng: inbox http://www.facebook.com/nguyenhiep.info

Tăng like fanpagePhiên bản dành cho nội dung thường (không phải ảnh post vào 1 album)

Hướng dẫn: phải vào link trực tiếp của bài viết thông qua click vào thời gian của bài post mới like được loại nàyPhiên bản dành cho 1 ảnh được post trong album

Hướng dẫn mới: Phải vào album trên fanpage, click chọn 1 hình muốn like xong mới chạy code
Thông tin cập nhật: Update 27/6/2017: FANLIKEFAN on album 1.3 : Sửa lỗi không like được
Nếu không dùng được (do facebook cập nhật phiên bản mới) vui lòng chat với admin ở live chat box bên phải để thông báo. Xin cảm ơn.
Previous Post
Next Post

post written by: