Văn hóa doanh nghiệp là gì? Tại sao văn hóa doanh nghiệp giúp phát triển mạnh kinh doanh

Văn hóa doanh nghiệp là gì? Tại sao văn hóa doanh nghiệp giúp phát triển mạnh kinh doanh


Điều này là một trong những thứ sẽ hình thành nên thói quen của tổ chức, cũng như định vị được tổ chức của bạn thuộc trình độ và đẳng cấp ở đâu.
Nếu biến được tổ chức/công ty thành một ngôi nhà thứ 2 thông qua văn hóa doanh nghiệp thì mọi người sẽ làm việc nhiệt tình và cống hiến hết mình, hình thành họ sự chủ động đóng góp và thói quen làm việc chủ động hằng ngày. Văn hóa doanh nghiệp bao gồm một số gợi ý sau:

1. Văn hóa giao tiếp ứng xử trong công việc
    • Giao tiếp với nhau bên trong tổ chức và với khách hàng
    • Giao tiếp điện thoại, email
    • Những cấm kị trong giao tiếp
    • Phong cách ăn mặt kể cả ăn mặc... 
2. Văn hóa làm việc
3. Các văn hóa gắn kết khác
Previous Post
Next Post

post written by: